คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO

Slide อบรมการใข้งานฐานข้อมูล EBSCO และ EBSCO Discovery Service วันที่ 10 สิงหาคม 2023 

วารสารภาษาต่างประเทศจากทั่วโลก มาอยู่ ณ ที่นี้แล้ว

logo ebsco

สำนักบรรณสาร นำวารสารมาให้ท่านได้อ่าน และค้นหาข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือสืบค้นข้อมูลที่ท่านต้องการจากวารวารมากกว่า 6,100 ชื่อ และบทความในรูปแบบฉบับย่อกว่า 10,100 ชื่อ โดยมีเนื้อหาย้อนหลังจนถึงปี ค.ศ. 1998

 เนื้อหาของฐานข้อมูลที่มีให้บริการ

 1. Academic Search Complete
  • เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุม ที่สุดในโลก โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,200 รายการ นอกจากนี้ข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ.1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรับวารสารมากว่า 1,300 รายการด้วย
 2. Business Source Complete
  • เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ การโฆษณา การบัญชี การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และอีกมากมาย สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ปี 1886 รวมทั้งสามารถสืบค้น รายการที่ถูกอ้างถึง ( Cited References ) จากวารสารมากว่า 1,200 ชื่อ
 3. Computer & Applied Sciences Complete
  • ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 4. Education Research Complete
  • เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา ระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่นการศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
 5. ERIC
  • หรือ Education Resource Information Center มีระเบียนมากกว่า 1,300,000 ระเบียน และลิงก์ไปยังข้อมูลฉบับเต็มกว่า 317,000 รายการ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1966
 6. Regional Business News
  • เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ ทางด้านบริหารธุรกิจ มากกว่า 80 ชื่อเรื่อง ในประเทศสหรัฐอเมริกา

# User ID Password
kasem library@2566


 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าใช้บริการ   https://search.ebscohost.com/